برچسب:

بخش کشاورزی

95 مطلب

پنج طرح راکد کشاورزی در پارس‌آباد احیا می‌شود

خشکی چاه‌ها نفس کشاورزان را تنگ کرده است

تهران در بحران مطلق آب قرار دارد

قرار گرفتن ایران در میان هلال غلات دنیا و بی‌توجهی به حفظ ذخایر ژنتیکی

دلیل پایین بودن اشتغال در حوزه کشاورزی

آب مهمترین چالش کشاورزی در ایران است

برقی کردن چاه‌های کشاورزی شتاب گیرد