خبر مهم : شروع افزایش ۲۰ درصدی یارانه از امروز
برچسب:

برق رایگان

20 مطلب

طرح برق رایگان برای کشاورزان!

برق برای چه کسانی رایگان شد؟

برق کدام مشترکان رایگان شد؟

برق ۲۰ میلیون نفر رایگان شد

امروز اقشار کم‌درآمد از آب و برق رایگان برخوردار هستند

۱۷ میلیون نفر برق رایگان گرفتند

آب، برق و گاز چه کسانی رایگان می‌شود؟

آب، برق، گاز مجانی برای 30 میلیون ایرانی

تهرانی‌ها منتظر برق رایگان باشند

برق مجانی به تهرانی‌ها هم می‌رسد / طرح برق امید کی اجرا می‌شود؟

برنده نامرئی برق مجانی

برق مجانی بیشتر شامل حال روستاییان می‌شود

مخالفت مجلس با برق رایگان