برچسب:

بریتانیا

35 مطلب

پوند انگلیس به کمترین سطح 34 سال گذشته رسید

هشدارهای اکونومیست درباره پیامدهای برگزیت بدون توافق

تیغ دولبه خروج از اتحادیه اروپا / برگزیت چه آسیب‌های اقتصادی به لندن و اروپا می‌رساند؟

بحران قانون اساسی در بریتانیا از نگاه اکونومیست

راه خروج از بن‌بست برگزیت از نگاه اکونومیست

رفراندوم مجدد، راهکار خروج از بحران برگزیت

تشدید فرار سرمایه از ترکیه

ضرر 700 میلیارد پوندی بریتانیا از بریگزیت