برچسب:

بسته حمایتی دولت

18 مطلب

خطر تکرار دلار جهانگیری برای بسته ضد کرونا

حمایت دولت از کسب و کارهای اقتصادی آسیب دیده از کرونا

مرحله اول کمک حمایتی 20 میلیون نفر واریز شد

زمان جدید پرداخت بسته حمایتی به جاماندگان

افزایش 20 درصدی حقوق کارمندان خلاف قانون است

بسته حمایتی دولت از اقشار ضعیف تصویب شد