برچسب: بسته حمایتی دولت
10 مطلب

نظر روزنامه کیهان درباره افزایش حقوق‌ها

بسته حمایتی دولت شامل بازنشستگان و کارمندان نیز می‌شود

بسته حمایتی دولت از اقشار ضعیف تصویب شد