برچسب:

بیمه تکمیلی

30 مطلب

بیمه‌های تکمیلی به نسخه‌نویسی الکترونیکی وارد می‌شوند؟

اقدام عجیب وزارت آموزش و پرورش برای خرید خدمات بیمه درمان تکمیلی معلمان

هشدار برای شرکت‌های بیمه‌

مقصر گرانی دارو و درمان کیست؟

حذف بیمه غربالگری جنین چه مشکلی ایجاد کرد؟ / مقصر، مجلس است؟

حذف آزمایش غربالگری جنین از خدمات بیمه‌ تکمیلی

دردسرهای دریافت هزینه کرونا از بیمه‌های تکمیلی/مردم به کجا شکایت کنند؟

خبری جدید درباره پرداخت بیمه تکمیلی

دردسرهای استفاده از بیمه تکمیلی / چرا مردم نمی‌توانند از خدمات بیمه‌ها استفاده کنند؟

بهترین بیمه تکمیلی سازمانی کدام است؟ چگونه تهیه کنیم؟

  1. 1
  2. 2