برچسب:

بیکاری زنان

6 مطلب

فرصت اشتغال برای زنان سرپرست خانوار

پیش‌بینی وضعیت کار زنان در سال ۱۴۰۰ / منتظر اشتغال‌زایی نباشیم!

سهم زنان از بازار کار ایران چقدر است؟

بیکاری زنان در کدام استان‌ها بیشتر است؟

سهم 32 درصدی زنان از کل جمعیت بیکاران کشور