برچسب: بیکاری زنان
3 مطلب

سهم زنان از بازار کار ایران چقدر است؟

بیکاری زنان در کدام استان‌ها بیشتر است؟

سهم ۳۲ درصدی زنان از کل جمعیت بیکاران کشور