برچسب:

بیکاری زنان

4 مطلب

سهم زنان از بازار کار ایران چقدر است؟

بیکاری زنان در کدام استان‌ها بیشتر است؟

سهم 32 درصدی زنان از کل جمعیت بیکاران کشور