برچسب:

بیکاری زنان

13 مطلب

نرخ بیکاری یک گام تا دورقمی شدن/ سرانجام وعده ایجاد یک میلیون شغل چه شد؟

افزایش نرخ بیکاری زنان در سال گذشته/ جمعیت بیکار کدام استان‌ها بیشتر شد؟

جایگاه زنان در 6 برنامه توسعه ایران / به حاشیه راندن زنان در اقتصاد

دو میلیون زن در ایران بدون شغل و بدون تحصیل

بررسی وضعیت اشتغال زنان در دولت رئیسی / «زنان در خانه بمانند و خدمت کنند!»

فرصت اشتغال برای زنان سرپرست خانوار

پیش‌بینی وضعیت کار زنان در سال ۱۴۰۰ / منتظر اشتغال‌زایی نباشیم!

سهم زنان از بازار کار ایران چقدر است؟

بیکاری زنان در کدام استان‌ها بیشتر است؟

سهم 32 درصدی زنان از کل جمعیت بیکاران کشور