برچسب: تئاتر
15 مطلب

داوری در جشنواره فیلم فجر ۹۹ درصد سلیقه است

سهم سینما و تئاتر از بودجه ۹۷

اعلام عمومی یک مانور در تئاتر شهر