برچسب: تامین برق
8 مطلب

کشتی شکسته برق‌ آبی‌ها و چشم انتظاری نیروگاه‌ها برای پول

تولید برق نیروگاه‌های برق‌آبی نصف می‌شود

کاهش نرخ خاموشی تهران در ۵ سال آینده