برچسب:

تامین دارو

11 مطلب

برنامه‌های دولت برای ثبات در بازار ارز و کنترل گرانی

اجازه نمی‌دهیم فشار بیشتری به مردم وارد شود

داروهای خارجی نسیه‌ای وارد ایران می‌شوند

احتمال حذف ارز دولتی برای واردات دارو در نیمه دوم سال

ارز دارو به دلیل تحریم تخصیص نیافت

دارو هم تحریم است