برچسب: تامین مالی کوتاه مدت
2 مطلب

کوچ ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از سپرده‌های بلندمدت به کوتاه‌مدت

مزارعه چیست؟