برچسب:

تامین مالی کوتاه مدت

2 مطلب

کوچ ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از سپرده‌های بلندمدت به کوتاه‌مدت

مزارعه چیست؟