برچسب: تانکر حمل سوخت
2 مطلب

بروز حادثه سنندج به دلیل اشتراک مسیرهای ترددی است