برچسب:

تحریم پتروشیمی

9 مطلب

میزان سودآوری صنعت پتروشیمی در سال ۹۹

پتروشیمی‌ها رانت‌خوار نیستند / اجازه دهیم پتروشیمی‌ها کارشان را انجام دهند

تحریم‌های پتروشیمی با بورس چه می‌کند؟

پیش‌بینی اتفاقات پس از تحریم پتروشیمی

آینده پتروشیمی از نگاه مطبوعات / اخذ مالیات از سرمایه جدی‌تر شد

پتروشیمی‌های بورس چه واکنشی به تحریم‌ جدید نشان دادند؟