برچسب:

تسهیلات کرونایی

4 مطلب

آخرین تغییرات در پرداخت وام کرونا

چرا از وام کرونا استقبال نشد؟

چه کسانی کمک معیشتی کرونا می‌گیرند؟

نارضایتی متقاضیان از پرداختی جدید دولت / آیا وام کرونا به نیازمندان داده شد؟