برچسب:

تصادفات

14 مطلب

تلفات رانندگی ۲۱ درصد افزایش یافت

علت افزایش تلفات رانندگی در نوروز چیست؟

هزینه سنگین تصادفات رانندگی برای اقتصاد ایران

بیشترین تصادفات منجر به فوت در چه ساعاتی رخ می‌دهد؟

تعداد کشته‌شدگان تصادفات افزایش یافت