برچسب:

تصویب FATF

11 مطلب

احتمالات فرصت پیوستن ایران به FATF

اظهارات متفاوت همتی درباره FATF / اقتصاد ایران پس از تعیین تکلیف FATF چه می‌شود؟

FATF تصویب نشود، بانک‌های ایرانی چه خواهند شد؟

پرونده FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام بسته شد

تصویب نشدن FATF چه تبعات اقتصادی دارد؟

اخبار غیربورسی که بورس را متاثر می‌کنند

FATF به ایران ۴ ماه دیگر مهلت داد

تاثیر نتیجه نشست FATF درباره ایران روی قیمت ارز چیست؟

رتبه آزادی اقتصادی ایران ۱۹ پله بهبود یافت

شروط پذیرش و تصویب FATF در مجلس