برچسب:

تعطیل

7 مطلب

پاسخ رسمی میراث فرهنگی به اعتراض‌ها درباره تعطیلی موزه‌ها

احتمال حذف تعطیلی ۱۳ فروردین و ۱۵ خرداد

تکذیب تعطیلی؛ شرکت گرما آفرین ایساتیس با بیش از ۲۰۰ نیرو در حال فعالیت است

تکذیب تعطیلی کارخانه شادیلون