برچسب: تفریغ بودجه
12 مطلب

طرح سه فوریتی مجلس برای بازگرداندن واگذاری‌ها

۱۵۴ هزار تن کالای اساسی گم شد!

گزارش تفریغ بودجه سال ۹۵ در کمیسیون برنامه بررسی شد

تفریغ بی‌نتیجه!

توقع برخی مسئولان اجرایی در تنظیم گزارش تفریغ بودجه اعتباری ندارند

هیچ‌گونه تخلفی درباره بودجه ۹۵ در دیوان محاسبات به اثبات نرسیده