برچسب:

تفریغ بودجه

14 مطلب

واکنش سازمان برنامه به گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷

طرح سه فوریتی مجلس برای بازگرداندن واگذاری‌ها

154 هزار تن کالای اساسی گم شد!

گزارش تفریغ بودجه سال 95 در کمیسیون برنامه بررسی شد

تفریغ بی‌نتیجه!

توقع برخی مسئولان اجرایی در تنظیم گزارش تفریغ بودجه اعتباری ندارند

هیچ‌گونه تخلفی درباره بودجه 95 در دیوان محاسبات به اثبات نرسیده