برچسب: تورم دهک‌ها
7 مطلب

افزایش فاصله تورمی دهک‌ها در بهمن‌ماه

ترمز تورم کشیده شد/کدام دهک‌ها تورم بیشتری را متحمل شدند؟

فاصله تورمی دهک‌ها افزایش یافت

تورم مرداد گریبان کم‌درآمدها را گرفت