خبر مهم : شروع افزایش ۲۰ درصدی یارانه از امروز
برچسب:

تولید ناخالص

13 مطلب

بدهی خارجی ایران چند درصد کاهش یافت؟

سهم دریا از تولید ناخالص داخلی چقدر است؟

رشد اقتصادی ایران چقدر است؟

وزیر راه و شهرسازی: بارنامه کاغذی حذف شود