برچسب:

تولید کامیون

3 مطلب

قیمت هر دستگاه کامیون 4 میلیارد تومان شد