موضوعات داغ:
برچسب: ثبت سفارش کالا
16 مطلب

شرایط و زمان ترخیص ۷۰ میلیون یورو کالا

ثبت سفارش واردات کالا فسادآور است

چرا مناطق آزاد از ثبت سفارش واردات معاف شد؟

تخصیص ارز به نیازهای مهم خانوارها و صنایع تولیدی

تغییر شرایط ثبت سفارش گروه ۴ کالایی

اولویت‌بندی ثبت سفارش با ارز رسمی در وزارتخانه‌ها

تمام ثبت سفارش‌ها به تخصیص ارز منتهی نشد

تامین ارز با وزارت صنعت نیست

  1. 1
  2. 2