برچسب:

حذف چهار صفر از پول ملی

18 مطلب

ریال تومان می‌شود

واکنش مجلس به احتمال حذف صفر از پول ملی / تغییر واحد پولی مجوز مجلس را می‌خواهد

  1. 1
  2. 2