برچسب:

حقوق سربازان

4 مطلب

سیر تا پیاز افزایش حقوق سربازان/ آیا حقوق سربازی بازهم زیاد می‌شود؟

حقوق سربازان افزایش یافت

حقوق سربازان در سال ۱۴۰۰ افزایش می‌یابد