برچسب:

حقوق کارگران

52 مطلب

افزایش مجدد حقوق کارگران به صلاح اقتصاد نیست

کارگران فصلی و ساختمانی در اولویت بسته‌های حمایتی

حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در سال ۹۹ چقدر است؟

حداقل دستمزد ۹۹ تغییر می‌کند؟

افزایش حقوق کارگران خارج از اختیار من است

حقوق کارگران در سال ۹۹ چقدر خواهد بود؟

وضعیت اقتصادی سال آینده را به فال بد نگیرید!

حداقل حقوق کارگران و کارمندان در سال ۹۹ چقدر است؟

اعلام سازوکار افزایش دستمزد سال ۹۹