برچسب: حقوق کارگری
3 مطلب

حداقل دستمزد کفاف چند روز را می‌دهد؟

دستور معاون اول رئیس‌جمهور برای بررسی افزایش حقوق دولتی‌ها