برچسب:

حمایت معیشتی

33 مطلب

این نوع حساب بانکی یارانه شما را قطع می‌کند!

اخبار جدید درباره یارانه کرونا

اختصاص بسته حمایتی به 7 میلیون نفر

بررسی اعتراضات جاماندگان حمایت معیشتی آغاز شد

جزئیات شروط پرداخت یارانه معیشتی / بهترین شاخص رفتار ماهانه افراد است

حساب‌های بانکی با اجازه خود افراد بررسی می‌شود