برچسب:

خط لوله

3 مطلب

جزئیات بهره‌برداری از فازهای ۲۲ تا ۲۴ پارس‌ جنوبی در سال جاری