برچسب:

خط لوله

2 مطلب

جزئیات بهره‌برداری از فازهای ۲۲ تا ۲۴ پارس‌ جنوبی در سال جاری