برچسب: خودکشی
8 مطلب

رئیس بانک چینی خودکشی کرد

دلایل تهدید به «خودکشی» در فضای مجازی

بررسی دادستانی اردبیل از خودکشی جوان اردبیلی

آمار خودکشی در ایران

افزایش ۲ برابری نرخ خودکشیِ زنان جوان در انگلیس