برچسب:

خوراک پتروشیمی‌ها

3 مطلب

پشت پرده سودآوری فراتر از انتظارات پتروشیمی

اثر نرخ جدید خوراک بر شرکت‌های پتروشیمی