برچسب:

دریای خزر

69 مطلب

ظرفیت بنادر شمالی ایران به ۱۳۰ میلیون تن رسید

رشد ترانزیت کالا ادامه یافت

بارش‌ها در حوضه درياچه اروميه 40 درصد افزايش يافت

تاکید بر استفاده از ۳۰ میلیون تن ظرفیت در بنادر حاشیه دریای خزر

ارتفاع بارش‌ها به ۱۳۷ میلیمتر رسید

نتیجه امیدوارکننده مطالعه نروژی‌ها در خزر

دریای خزر؛ شکل‌گیری و مخاطرات