برچسب:

دریای خزر

69 مطلب

در تفاهم دریای خزر چه اتفاقی افتاده است؟

اقتصاد دریا محور مهم توسعه مازندران است

کاهش ۳۳ درصدی ورودی آب به مخازن سد‌های کشور

سهم ایران از خزر به زودی مشخص می‌شود

بارش‌ها ۲۶ درصد افت کرد

اُفت ۲۶ درصدی بارندگی نسبت به سال آبی گذشته

هوای کشور گرم‌تر می‌شود