برچسب:

دستمزدها

11 مطلب

حداقل سطح دستمزد در ایالت‌های آمریکا چقدر است؟

میلیون‌ها کارگر به زیر خط فقر سُر خوردند

28 شهر گران دنیا برای زندگی را بشناسید

افزایش 155 درصدی دستمزدها در ونزوئلا

کمترین رشد تعداد مشاغل آمریکا در ۶ ماه اخیر

افزایش دستمزدها راهکار خروج از رکود

بیش از ۷۰ درصد کارگران حداقل‌بگیرند

افزایش 13 تا 16 درصدی دستمزد کارگران

درخواست از دولت برای افزایش خدمات به کارگران