برچسب: دستگاه کارتخوان
5 مطلب

اولتیماتوم ۱۵ روزه مالیاتی به پزشکان

پشت‌‌پرده جمله«کارتخوان خراب است»