برچسب: دموکرات‌ها
3 مطلب

تعطیلی دولت آمریکا وارد هفته دوم شد

رقیب احتمالی مرد نارنجی

بازارهای سهام افت کرد