برچسب:

دموکرات‌ها

4 مطلب

مجلس نمایندگان آمریکا به کدام حزب رسید؟

تعطیلی دولت آمریکا وارد هفته دوم شد

رقیب احتمالی مرد نارنجی

بازارهای سهام افت کرد