برچسب: دهک دهم
3 مطلب

کاهش فاصله تورمی بین دهک‌های درآمدی / مسکن و انرژی دارای بیشترین سهم تورم ماهانه

تورم کم‌درآمدها ۱۵.۷ درصد شد