برچسب: رئیس جمهور
200 مطلب

توانستیم اشتغال را افزایش دهیم / مردم در کنار هم از مشکلات عبور می‌کنند

اروپا در بحث برجام از آمریکا نگران باشد نه ایران

با شنود نمی‌شود مردم را محاکمه کرد / توصیه ما به آمریکا و اروپا، بازگشت به برجام است

فقط در حد ضرورت باید در سبک زندگی مردم مداخله کرد

دنیا از تجربه موفق ایران در تعامل درس بگیرد

در جلسه شورای عالی اقتصادی چه گذشت؟

روح برجام، روابط تجاری و اقتصادی است

مسکن اقساطی کارمندان دو هفته دیگر نهایی می‌شود

رشد اقتصادی تا پایان سال مثبت خواهد بود

استقبال ایران از سرمایه‌گذاری و مشارکت چین در طرح‌های توسعه

فرصت اروپا برای جبران کوتاه است / از بین رفتن برجام به نفع منطقه و جهان نیست

ایران نمی‌تواند به صورت یکطرفه به برجام متعهد باقی بماند

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 14