برچسب:

رئیس جمهور آمریکا

76 مطلب

به دادگاه عالی خواهم رفت

ادعای عجیب و جدید ترامپ درباره داروی کرونا

فقط یک شوک می‌تواند ترامپ را نجات دهد

خبر ترامپ درباره واکسن کرونا

بیماری ترامپ ساختگی بود یا واقعیت داشت؟

ترامپ بیمارستان را ترک کرد

واکنش بازار طلا نسبت به بیماری ترامپ

آخرین وضعیت دونالد ترامپ / کرونا ترامپ چقدر جدی است؟

جانشین ترامپ چه کسی خواهد شد؟