برچسب:

رای اعتماد

8 مطلب

گزینه جدید وزارت صنعت معدن و تجارت کیست؟

سه دلیلی که شریعتمداری را وزیر کار کرد