برچسب:

رسانه

9 مطلب

بدگویی و بدزبانی در جامعه باید جمع شود

انتقاد معاون مطبوعاتی از ​جریان مسموم رسانه‌ای برای ایجاد اختلاف بین ایران و افغانستان

دورکار شدن خبرنگاران برخی رسانه‌ها به دلیل کرونا

شب هادی خانیکی در کتابخانه ملی ایران

ارزش برند رسانه‌های قدیمی در حال آب رفتن است