برچسب: رشد اقتصادی 98
3 مطلب

عوامل موثر بر رشد اقتصادی در سال ۹۸

وضعیت کسب و کارها در سال ۹۸ چگونه است؟

پیش‌بینی رشد اقتصادی منفی ۵ درصد برای سال ۹۸