برچسب:

سالمندان

11 مطلب

پرستاری بدون پول از سالمندان در ازای اعتبار زمانی در بانک سرمایه اجتماعی

تورم و مسکن مهم‌ترین عوامل فشار روانی در سالمندان

راهکارهای سفری ایمن برای سالمندان

ورزش‌های مناسب برای افزایش قدرت بدنی سالمندان

سالمندان فقیر شناسایی می‌شوند

ریسک «پیری جمعیت قبل از ثروتمند شدن» کشورهای آسیایی را تهدید می‌کند