برچسب:

سامانه نیما

449 مطلب

حیثیت و اعتبار رئیس بانک مرکزی به تعدیل نرخ ارز است / بخشی از ارزهای مسدودشده ایران آزاد شد

نرخ دلار نیمایی امروز ۳۰ دی ماه

نرخ دلار نیمایی امروز ۲۹ دی ماه

نرخ دلار نیمایی امروز ۲۷ دی ماه

نرخ دلار نیمایی امروز ۲۴ دی ماه

نرخ دلار نیمایی امروز ۲۲ دی ماه

نرخ دلار نیمایی امروز ۲۱ دی ماه

نرخ دلار نیمایی امروز ۲۰ دی ماه

نرخ دلار نیمایی امروز ۱۷ دی ماه

نرخ دلار نیمایی امروز ۱۶ دی ماه

نرخ دلار نیمایی امروز ۱۵ دی ماه

نرخ دلار نیمایی امروز ۱۴ دی ماه

نرخ دلار نیمایی امروز ۱۳ دی ماه

نرخ دلار نیمایی امروز 8 دی ماه

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 30