برچسب:

سدهای تهران

9 مطلب

آخرین وضعیت لایروبی سدهای تهران

کاهش عطش ذخایر آبی

آخرین وضعیت ذخیره آب سدهای تهران

کاهش ورودی آب به مخازن سدهای تهران

کاهش سهمیه سدهای تهران برای تامین آب

سدهای تهران 50 میلیون متر مکعب کسری دارد

کاهش میزان ورودی آب به سدهای تهران