خبر مهم : شروع افزایش ۲۰ درصدی یارانه از امروز
برچسب:

سدهای تهران

13 مطلب

ساعت شروع به کار تهران در چهاردهم فروردین 1402

سونامی بحران در ذخایر سدهای تهران

زنگ هشدار کمبود آب به صدا درآمد/تهران فقط ۳۰ درصد ذخیره آب دارد

آخرین وضعیت لایروبی سدهای تهران

کاهش عطش ذخایر آبی

آخرین وضعیت ذخیره آب سدهای تهران

کاهش ورودی آب به مخازن سدهای تهران

کاهش سهمیه سدهای تهران برای تامین آب

سدهای تهران 50 میلیون متر مکعب کسری دارد

کاهش میزان ورودی آب به سدهای تهران