خبر فوری : فوری/ آمریکا به ایران آخرین فرصت احیای برجام را داد
برچسب:

سدهای کشور

17 مطلب

آبگیری سد چم‌شیر آغاز شد

طرح کاشت یک میلیارد درخت یا بازی با اعداد؟

وضعیت نگران کننده سدهای کشور

چقدر از مخازن سدهای کشور خالی است؟

کاهش 33 درصدی ورودی آب به سدهای کشور

نیمی از سدهای بزرگ کشور کمتر از 40 درصد آب ذخیره شده دارند

66 سد کشور کمتر از 40 درصد آب دارند

وضعیت سدهای کشور بحرانی است

کاهش سطح آب سدهای کشور

وضعیت بحرانی سدهای کشور

۵۹ درصد سدهای کشور خالی‌ است

  1. 1
  2. 2