برچسب:

سربازی

12 مطلب

قانون خدمت سربازی تغییر می‌کند

قانون کفالت سربازی تغییر کرد

جزئیات افزایش حقوق سربازی

افزایش غیبت عمدی مشمولان به امید خرید خدمت سربازی

برگزاری آزمون مهارت سربازان

شرایط معافیت مشمولان غایب در سال ۹۷