برچسب:

سرپرستان خانوار

14 مطلب

چگونه زوجین یارانه خود را از یکدیگر جدا کنند؟

یارانه دی ماه واریز و قابل برداشت شد

واریز یارانه نقدی؛ امشب

یارانه خردادماه فردا واریز می‌شود

یارانه اردیبهشت‌ماه واریز شد

یارانه امشب واریز می‌شود

25 درصد سرپرستان خانوار بیکار هستند