برچسب:

سند تحول بنیادین

3 مطلب

در اجرای سند تحول بنیادین نباید دچار شتابزدگی شد

سند تحول بنیادین در مدارس غیر‌دولتی اجرا می‌شود

علت اجرایی نشدن سند تحول بنیادین آموزش‌و‌پرورش چیست؟