برچسب: سپاه پاسداران
38 مطلب

پشت‌پرده ترور سردار سلیمانی

هرگونه شرارت جدید امریکا پاسخ کوبنده‌تری دارد

امریکایی‌ها باید بساطشان را از منطقه جمع کنند

دنبال جنگ نیستیم

اطلاعات سردار سلیمانی از احتمال وقوع جنگ

آمریکا به دنبال جنگ با ایران نیست

اگر نزاعی در منطقه رخ دهد هیچ طرفی مصون نخواهد بود