برچسب:

شاخص اقتصادی

9 مطلب

وضعیت اقتصادی کشور رو به بهبود است

آمریکایی‌ها در پیشبرد هیچ نقشه‌ای در منطقه موفق نبودند

مجوز برداشت از صندوق توسعه ملی را از رهبری دریافت کردیم / شاخص‌های اقتصادی رو به بهبودی است

رشد اقتصادی با نفت یک درصد شد

تحولات ۶ماهه شاخص‌های اقتصادی