برچسب:

شاخص بورس

711 مطلب

بورس تهران شاهد پنجمین عرضه اولیه سال

رشد ۱۳۱ واحدی شاخص بورس

رشد دماسنج بورس به کمک فلزی‌ها

رشد ۷۵۱۴ واحدی شاخص بورس در سال جاری

افت ۵۸۹ واحدی شاخص صنعت در ۵ روز کاری بورس

کاهش قیمت محصولات شیمیایی و ارتباطی‌ها در بورس

نقش فلزات اساسی در نوسانات شاخص بورس

رشد خودرویی‌ها و نفتی‌ها در معاملات امروز بورس

خودرویی‌ها، فلزات اساسی و نفتی‌ها در کانال کاهشی بورس

سه روز و ۳۹۰ واحد افت شاخص بورس در هفته گذشته

تقویت ۷۴ واحدی شاخص بورس با رشد اندک فرآورده‌های نفتی

کاهش ۱۵۹ واحدی شاخص بورس با غلبه عرضه بر تقاضا